Doctor holding files in his office

GMD en GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING GMD

GMD

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, vaccinaties, allergieën,…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u een mutualiteitsvignetje en uw identiteitskaart mee.

Voordeel: Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…)

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

Dit is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen, rekening houdend met de wetten van de privacy. Enkel zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, hebben toegang tot deze gegevens. Dus een arbeidsgeneesheer, de geneesheer van het ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij niet. Registratie kan via uw huisarts of via de website van het eHealth-platform.