Doctor is writing a recipe for vegetables and fruits.

VOORSCHRIFTEN en ATTESTEN

Tijdens een consultatie krijgt u voldoende voorschriften mee tot de volgende controle. Een telefonische vraag om voorschriften tussendoor wordt zo overbodig.
Voor het invullen van formulieren en attesten zijn informatie en tijd nodig. Daarom moet u ook hiervoor op raadpleging komen. Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.